ACD Advanced Cell Diagnostics

Vodilni na področju molekularne patologije, raziskav in diagnostike v personalizirani medicini. RNAscope tehnologija za analizo molekul RNA.
 • RNAscope sonde,
 • Reagenti,
 • Hibridizacijski sistemi,
 • Kontrolni slajdi in sonde
 • BACHEM

  Proizvodnja peptidov in kompleksnih organskih molekul, aktivnih farmacevtskih substanc (API), ter inovativnih biokemikalij za raziskovalne namene na področjih raka, diabetesa, plodnosti…
  • Biološko aktivni peptidi
  • Aminokisline
  • Biokemikalije
  • Kompleksne organske molekule

  Biological industries

  Produkti za uporabo na področjih molekularne biologije, raziskav matičnih celic, humane citogenetike, proizvodnje protiteles, celične terapije, proizvodnje cepiv…
  • Klasični mediji za celične kulture
  • Specialni mediji za matične celice, endotelne celice
  • Reagenti in dodatki za celične kulture
  • Produkti za detekcijo, obvladovanje in preprečevanje kontaminacije z mikoplazmami
  • Mediji in reagenti za humano citogenetiko

  BIOZYM

  Aplikacija na področjih PCR in sekvenciranja, next generation sekvenciranja, in vitro transkripcije, identifikacija in prečiščevanje substanc, detekcija celičnih kultur in proteinov.
  • Potrošni laboratorijski material (filtri, nastavki za pipete, material za PCR..)
  • Biokemikalije (agaroze, PCR kiti, polimeraze, proteaze, RNAze)
  • Naprave (centrifuge, termociklerji)

  CellPath

  Laboratorijska oprema za aplikacijo na področjih celične patologije in histopatologije.
  • Potrošni material za histologijo : histološke kasete, biopsijske vrečke, gobice in kapsule, noži in rezalne deske, vosek, kalupi, predmetna in krovna stekelca..
  • Potrošni material za citologijo : lijaki in sponke za citocentrifuge, predoznačena predmetna stekelca, loparčki in ščetke, fiksativi, kiti za zbiranje urina…
  • Formalin, reagenti in fiksativi
  • Barvila in pripomočki za barvanje
  • Laboratorijska oprema : dispenzerji za vosek, grelne in hladilne plošče, trimerji, ogrevane klešče in temperji, filtracijski sistemi…
  • Sistemi za shranjevanje predmetnih stekelc/tkivnih blokov in sistemi za transport vzorcev

  Cloud-Clone

  Fokus na področjih molekularne biologije in imunologije.
  • Proteini
  • Protitelesa
  • ELISA in CLIA testi

  Condalab

  Produkti za uporabo v mikrobiologiji, molekularni in celični biologiji.
  • Dehidrirana in pred-pripravljena mikrobiološka gojišča
  • Agarji, peptoni in ekstrakti, suplementi, agaroza
  • Transportni mediji za vzorce
  • Barvila za identifikacijo mikroorganizmov
  • Antibiotični diski

  CYTOCELL

  Vodilni proizvajalec sond za fluorescenčno in situ hibridizacijo.

  FISH sonde za detekcijo :

  • Kromosomskih mutacij, ki povzročajo bolezni
  • Aberacij pri hematoloških boleznih
  • Odkrivanje mutacij pri genetsko pogojenih rakih

  Demeditec

  Diagnostični testi za uporabo v kliničnih in raziskovalnih laboratorijih.
  • Radioaktivne (RIA) in ne-radioaktivne (ELISA, hitri testi) metode.
  • Testi za : alergije, avtoimunske bolezni, biogeni amini, metabolizem kosti, diabetes, Downov sindrom, intoleranca na hrano, rastni faktor, hematologija, imunologija, infekcijske bolezni, nefrološke, hitri testi, reprodukcija, ščitnična funkcija, tumorski kazalci…

  DlDevelop

  Reagenti za encimske imunske analize za uporabo v klinični diagnostiki.
  • ELISA testi
  • Primarna protitelesa
  • Sekundarna protitelesa
  • FC protitelesa

  ENZO

  Pionirji na področju molekularne diagnostike, imunske in genske regulacije.
  • Celična biologija
  • Genomika
  • Imunološki in biokemični testi
  • Imunohistokemija
  • Majhne molekule

  Etigam

  Kemični in biološki indikatorji za spremljanje procesov sterilizacije.
  • Kemični indikatorji za monitoring sterilizacijskih procesov
  • Biološki indikatorji za monitoring sterilizacijskih procesov

  FORMEDIUM

  Široka izbira visoko kvalitetnih medijev v prahu.
  • Antibiotiki, pufri in biokemikalije
  • Aminokisline in vitamini
  • Aminokislinski »drop-out« suplementi
  • Mediji in suplementi za Escherichia coli
  • Mediji in suplementi za Saccharomyces Cervisiae
  • Mediji in suplementi za Schizosaccharomyces Pombe

  GenScript Biotech

  Vodilno podjetje na področju molekulskega kloniranja. Produkti za uporabo v bioinžinerstvu, urejanju genov, molekularni diagnostiki, ter produkciji terapevtskih protiteles.
  • Produkti za CRISPR
  • Protitelesa
  • Produkti za analizo proteinov (izolacijo, čiščenje, elektroforezo, barvila, detekcijo)
  • In vitro diagnostika (kostni metabolizem, kardiovaskularni markerji..)
  • Rekombinantni proteini (COVID-19, citokini, rastni faktorji, imunska stikala)
  • Molekularna biologija (PCR reagenti, kiti za kloniranje)
  • Stabilne celične linije (ACE2, imunska stikala, Fc receptorji)

  GLW Storing Systems

  Različni sistemi za shranjevanje.
  • Krio škatle
  • Škatle za shranjevanje objektnih stekel
  • Sistemi za shranjevanje v zmrzovalniku
  • Škatle in stojala za shranjevanje pipet
  • Delovna stojala za centrifugirke, tubice, viale

  Greiner

  Laboratorijski potrošni material in laboratorijska oprema.
  • Pripomočki za analizo celičnih kultur (mikrotiterske ploščice, petrijevke, vsebniki za brise, vrečke za odpadni material, zanke za cepljenje kultur)
  • Plastične epruvete, centrifugirke, mikrocentrifugirke, pokrovčki
  • Pipete, serološke pipete, Pasteurjeve pipete, nastavki za pipete
  • PCR mikrotiterske plošče, epruvetke za PCR
  • Centrifuge, vibracijski mešalniki, termobloki

  IBIDI

  Laboratorijski potrošni material za raziskave na celicah.
  • Petrijevke (plastične, steklene, razdeljene…)
  • Pokrovi za petrijevke
  • Mikrotiterske ploščice
  • Well-plošče
  • Posebne plošče za specifične eksperimente na celičnih kulturah
  • Različni reagenti za uporabo pri mikroskopiranju, imunofluorescenčni analizi, live cell imaging

  MRC Holland

  Njihova MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) tehnologija predstavlja zlati standard v raziskavah dednih bolezni in tumorjev. Omogoča študijo števila variacij posameznih genov, povezanih z boleznimi, ter detekcijo sprememb vzorcev metilacije DNA.
  • SALSA MLPA sonde
  • Digital MLPA (uporaba Illumina NGS platforme za sekvenciranje in kvantifikacijo)
  • SALSA Melt Assays (identifikacija alelnih variant z analizo talilne krivulje)

  NOVUS Biologicals

  Protitelesa,, proteini in reagenti za raziskave v mikrobiologiji, epigenetiki, raka, matičnih celic.
  • Protitelesa
  • Proteini in peptidi
  • Lizati in celične linije
  • Kiti za označevanje protiteles, ELISA testi
  • Aktivatorji in inhibitorji
  • Podporni produkti za IHC, Western blot (ploščice, geli, pufri, membrane..)

  Pan-Biotech

  Produkti za raziskave celičnih kultur.
  • Serumi (živalski, humani..)
  • Mediji za celične kulture
  • Reagenti (suplementi, pufri, aminokisline, vitamini, antibiotiki, encimi, protitelesa)
  • Biološke molekule (humani in živalski citokini, rastni faktorji)
  • Avtomatizirani sistemi za celične kulture

  Probe&Go

  Pripomočki za uporabo v agregometriji pri merjenju agregacije trombocitov in kontrolo trombocitne funkcije :
  • Kivete in elektrode za agregometre
  • Reagenti (ADP, ATP, ristocetin, kolagen, trombin, glukoza…)

  PRO-LAB DIAGNOSTICS

  Produkti s področja imunodiagnostike in mikrobiologije.
  • Sistemi za krioprezervacijo mikrooganizmov (MikrobankTM)
  • Mikrobiološka barvila
  • Manjša laboratorijska oprema (stresalniki, centrifuge, grelne plošče..)
  • Imunodiagnostika (EIA, direktni fluorescenčni testi za protitelesa)

  Polysciences

  Reagenti in kemikalije za uporabo v histologiji, citologiji in patologiji :
  • Fiksativi in transportni pufri
  • Dehidracijski reagenti
  • Parafin
  • Smole in katalizatorji
  • Barvila, fluorescenčna barvila
  • Pripomočki za afinitetno kromatografijo
  • Protitelesa
  Monomeri in polimeri :
  • Posamezni monomeri in polimeri
  • Polimerne, fluorescenčne, obarvane, silikatne, magnetne mikrosfere in delci

  R&D

  Produkti za raziskave v celični biologiji (celična terapija, rak, matične celice, imunologija, biološka aktivnost, viabilnost celic..)
  • Rekombinantni proteini, protitelesa
  • ELISA testi, Comet, Luminex analiza
  • Celične kulture, matične celice
  • Majhne molekule in peptidi
  • Encimi

  SantaCruz Biotechnology

  Vodilni v razvoju produktov za uporabo v biomedicinskih raziskavah.
  • Monoklonska protitelesa za preučevanje funkcije proteinov
  • Podporni produkti
  • Urejanje genov – CRISPR, siRNA, ter shRNA tehnologije
  • Biokemikalije (proteinski inhibitorji, aktivatorji in substrati, pufri, detergenti in topila)
  • Laboratorijski potrošni material (za raziskave v proteomiki, membrane, rokavice, pH trakovi, plastični material, centrifugirne epruvetke, pipetorji, serološke pipete, nastavki za pipete..)

  Technoclone

  Material za diagnostiko hematoloških in kardiovaskularnih bolezni. 

  • Testi (PT, aPTT, TT) 
  • ELISA testi, Comet, Luminex analiza
  • Kalibracijski in kotrolni materiali (referenčna, kontrolna plazma..)
  • Faktorji koagulacije, inhibitorji faktorjev, antikoagulanti
  • SARS-CoV-2 IgG ELISA testi